Lønnsomhetsanalyse

En bil på enveisleie blir i snitt stående 2 dager før den blir returnert. For utleiekontorene medfører dette tapt leie på 700 kr pr dag i snitt. I tilegg kommer frakt av enkeltbil med lastebil/tog/ferje i snitt på 2400 kr.
Dette gir en kostnad p?3800 kr pr bil enveisleie.

Ved å bruke Transfercar4u blir kostnaden bensin + gebyr på kr 149 + mva. Basert på biler vi har formidlet siden 2001, vil dette i snitt gi en kostnad på 405 kr.

Med andre ord gir bruk av Transfercar4u en kostnadsbesparelse på 3395 kr i snitt.
Et gjennomsnittlig kontor har i snitt 10 + returbiler i måneden.
For de alene er det snakk om årlige besparelse i størrelseorden 300000-400000.


Tallene er basert på spørsmål stilt et utvalg av de mest aktive brukere av tjenesten.